Aula 1-250

 

1 R. Fruin Het voorspel van de 80-jarige oorlog
2 Gerard Brom  Schilderkunst en litteratuur in de 16de en 17de eeuw
3 F.J.J. Buytendijk  Over de pijn 
4 S.T. Bok  Cybernetica (stuurkunde): hoe sturen we ons leven, ons werk en onze machines? 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12 F.J.J. Buytendijk   De vrouw: haar natuur, verschijning en bestaan 
13 I. J. Brugmans  De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw: 1813 - 1870 
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29 J.A.A. van Doorn  Moderne sociologie: een systematische inleiding 
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39 M.L. Wijvekate  Verklarende statistiek: het onderscheiden van toeval, schijn en werkelijkheid in cijfermateriaal 
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67 F.J.J. Buytendijk  De psychologie van de roman: studies over Dostojewski 
68    
69    
70    
71    
72    
73    
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86 Margaret Mead  Seksualiteit en temperament 
87    
88    
89    
90    
91    
92    
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100 A.G. Weiler, J.J. de Jong, L.J. Rogier  Geschiedenis van de kerk in Nederland 
101    
102    
103    
104    
105    
106    
107    
108    
109    
110    
111    
112 F.H. Schmidt  Inleiding tot de meteorologie 
113    
114    
115 Santo Mazzarino  Het einde van de antieke wereld 
116 Raymond Aron  De zin der geschiedenis 
117 W.W. Rostow  De vijf fasen van economische groei 
118 William S. Beck  Moderne biologie 
119 E.O. James  Godsdienst in de prehistorie 
120 A.J. Brown  Inleiding tot de algemene economie 
121 Grahame Clark  De vroegste geschiedenis van de samenleving 
122 Fritz Heinemann  Filosofie op nieuwe wegen 
123 C. den Hartog  Nieuwe voedingsleer 
124 R.S. Sayers  Het moderne bankwezen 
125 Gerben Colmjon  De beweging van tachtig 
126 S.T. Bok  Het ontstaan van het leven 
127    
128    
129 P. Geyl  Van Bilderdijk tot Huizinga 
130 Leonard S. Silk  De revolutie van de research 
131 R.C. Kwant  Fenomenologie van de taal 
132    
133 G.O. Jones e.a.  Van atoom tot heelal 
134 Eileen Power  Het dagelijks leven in de Middeleeuwen 
135 C,H, Waddington  Evolutie en ethiek 
136 M. Euwe e.a.  Mens en computer 
137 Walter B. Emery  Het oudste Egypte 
138 R.C. Kwant  Sociale filosofie 
139 C. Wright Mills  De sociologische visie 
140 Leonard R. Palmer  De Aegeïsche wereld 
141 W. Ward Fearnside, W. B. Holter  Drogreden of argument 
142 Gardner Murphy  Parapsychologie 
143 F.W. Gibbs  Moderne organische chemie 
144 Hélène Nolthenius  Duecento 
145 Ignace Lepp  Psychoanalyse van het moderne Atheïsme 
146 Lionel Casson  Scheepvaart in de oudheid 
147 R.F. Behrendt  De mens en zijn toekomst 
148 Karl Steinbuch  Menselijk en machinaal denken 
149 F.L. Marcuse  Hypnose, waarheid en verzinsel 
150 Salvador de Madariaga  Portret van Europa 
151 Stephen Neill (redactie)  Het christendom in de 20ste eeuw 
152 Pierre Grimal  Het klassieke Italië 
153 W.K. Grossouw  Bijbelse vroomheid 
154 G.M.J. Veldkamp  Sociaal pallet 
155 Herbert Read  Brief aan een jong schilder 
156 Ashley Montagu  Erfelijkheid van de mens 
157 Isidore Epstein  Geschiedenis van het Jodendom 
158 Tans, Wielek, Drain, Geers, Ypes  Buitenlandse letterkunde na 1945 
159 John Kenneth Galbraith  Politieke economie 
160 A.G.M. van Melsen  Evolutie en wijsbegeerte 
161 M. Rostovtzeff  De oude wereld: Griekenland en Nabije Oosten 
162 M. Rostovtzeff   De oude wereld: Rome  
163 P. Drijvers  Over de psalmen 
164 E.A.D.E. Carp  De dubbelganger 
165 D.W. Sciama  De eenheid van het heelal 
166 Léopold Genicot  Cultuurgeschiedenis der Middeleeuwen 
167 J.H. Rush  De oorsprong van het leven 
168 M. Cary, T.J. Haarhoff  Leven en denken in de klassieke wereld 
169 Karl J. Narr  Prehistorie der beschaving 
170 J. Wemelsfelder e.a. Geld 
171 Margaret Mead  Natuurvolk en westerse beschaving 
172 R.J.C. Harris  Kanker 
173 Kathleen M. Kenyon  Archeologie in het Heilige Land 
174 R. Bakker  De geschiedenis van het fenomenologische denken 
175 F. Buytendijk  Algemene theorie der menselijke houding en beweging 
176 J. van der Schaar  Woordenboek van voornamen 
177 Edna E. Kramer  Wiskunde 
178 W. Steigenga  Moderne planologie 
179 Denis Huisman  Esthetica 
180 Stephen Neill  De wereldreligies 
181 Erik H. Erikson  Het kind en de samenleving 
182 Camille Arambourg  Het ontstaan van de mensheid 
183 Harrie Massey  Het nieuwe tijdperk der fysica 
184 K.A.H. Hidding  De evolutie van het godsdienstig bewustzijn 
185 C. Stanley Ogilvy  De wiskunde van morgen 
186 Arthur Birnie  Economische geschiedenis van Europa 
187 Bruno Bettelheim  Massifiatie en zelfbehoud 
188 Gordon Pask  Inleiding tot de cybernetica 
189 H.A. Enno van Gelder  Nederlandse cultuurgeschiedenis in vogelvlucht 
190 Wilhelm Worringer  Esthetica en kunst 
191 H.L. Shapiro e.a.  Culturele antropologie 
192 Michael Balint  De dokter, de patiënt, de ziekte 
193 B.E. Castle  De opvoeding in de klassieke oudheid 
194 Susanne K. Langer  Filosofische vernieuwing 
195 D.J. Struik  Geschiedenis van de wiskunde 
196 D. Knowles  Heiligen en geleerden 
197 Werner Blumenberg  Het leven van Karl Marx 
198 Jean Fourastié  Moderne techniek en economische ontwikkeling 
199 J.A. Verdoorn  Gezondheid en cultuur 
200 Helmuth Plessner  Lachen en wenen 
201 G. Lankester Harding  Archeologie in Jordanië 
202 Ferdynand Zweig  De werkers van de welvaartsstaat 
203 Louis Lavelle  De eenzelvige mens 
204 F. Buytendijk  Prolegomena van een antropologische fysiologie 
205 Edgar Morin  De culturele industrie 
206 Pierre Fougeyrollas  Het marxisme in discussie 
207 A.F.J. Klijn  De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament 
208 G.J. Whitrow  Het tijdsbegrip in de moderne wetenschap 
209 Margaret Mead  De groei naar volwassenheid 
210    
211    
212 William Christopher Barrett  Existentialisme 
213 H.E. van Gelder  De Nederlandse munten 
214    
215    
216    
217    
218    
219    
220    
221    
222    
223    
224    
225    
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238    
239    
240    
241    
242    
243    
244    
245    
246    
247    
248    
249    
250