Marka

                                                                                                                                                                 
1 Roger Falk Modern Bedrijfsbeleid
2 Chrs Argyris  Mens en organisatie in het bedrijf 
3 Hans Kellerer  Sociale en economische statistiek 
4 Harold P. Zelko  Moderne discussie- en vergadertechniek 
5 Richard Mayne  De gemeenschappelijke markt: verleden, heden en toekomst van de EEG 
6 J.A.C. Brown  Bedrijfspsychologie 
7 Ernest Dale  De staf in de organisatie 
8 N. Maier  Creatief bedrijfsbeleid 
9 H. Theil  Voorspellen en beslissen 
10 Earl p. Strong  De efficiënte administratie 
11 Lawrence Asa Appley  Praktisch bedrijfsbeleid 
12 W.E. Duckworth  Wat is operationele research? 
13 George Katona  De invloed van de consument 
14 B. Scheepmaker  Organisatie en automatisering: een studie over het veranderingsproces 
15 P. Latour  Elektronische rekenmachines 
16 J. Berting, C.J. Lammers e.a.  Medezeggenschap en overleg in het bedrijf 
17 A. Kaufmann  Operationele research 
18 Irwin D.J. Bross  Besluitvorming en statistiek 
19 L.E. Groosman  Management-aspecten van de automatisering 
20 Edward C. Schleh  Taakverdeling 
21 Dennis Murphy  Communicatie in het moderne bedrijf 
22 Ralf Dahrendorf  Sociologie van industrie en bedrijf 
23 P.Martineau  Psychologie in de reclame 
24 Renate Mayntz  Organisatiesociologie 
25 Ernest Dale  Grote ondernemingen en hun leiders 
26 David Granick  De onderneming in Europa: een Amerikaanse visie 
27 Albert Battersby  Voorraadbeheer 
28 A.G.F. Lindeijer  Fiscaal ondernemersbeleid 
29 W.M. Lifton  Werken in groepsverband 
30 E. Strauss  De bureaucratie 
31 N.F.T. Saunders  Het productiebedrijf 
32 Leonard Hardy  Marketing: middelen en methoden 
33 H. Underwood Thomson  Productiestrategie 
34 Raymond J. Corsini e.a.  Vorming en instructie in het bedrijf: de mogelijkheden van het rollenspel 
35 G. Meyer  Rekenmachines 
36 J.D. Williams  Speltheorie 
37 Leonard R. Sayles  Individualisme en grootbedrijf 
38 C. Kerr e.a.  Industrialisatie of de mens 
39 H. Leavitt  Psychologie in de bedrijfsleiding 
40 John Dearden  Kostprijs en budgettering 
41 P.A. van Wely en P.J. Willems  Ergenomie 
42 M.S. Hatwick  Psychologie van de verkoop 
43 D. Horringa  Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving 
44 D. Lucas e.a.  Het effect van reclame 
45 N.R.F. Maier  Het gesprek als stimulans 
46 Willians Travers Jerome  Leiding is toezicht 
47 Elizabeth Noelle  Opinieonderzoek 
48 Thomas A. Mahoney  Vorming van een leidinggevend team 
49 E. Jacobson  Geen overspannen managers 
50 Lawrence D. Miles  Waarde-analyse 
51 Mason Haire  Management en menselijke verhoudingen 
52 H.Reinoud e.a.  Automatisering en overheid 
53 Saul W. Gellerman  Arbeidsproductiviteit 
54 C.B. Los  Octrooien 
55 John Pfiffner  Moderne organisatieleer 
56 Albert Battersby  Netwerk: moderne planningsmethoden 
57 Louis Alexander Allen  Het beroep van manager 
58 W.V. Bingham, B.V. Moore  Gesprekstechnieken: het interview in organisatie en bedrijf 
59 Wilfred Banks Duncan Brown  Nieuwe wegen in het bedrijfsbeleid 
60 Joseph G. Mason  De inventieve zakenman 
61 Chris Argyris  Het individu geïntegreerd in de organisatie 
62 Robert James Daiute  Wetenschappelijke bedrijfsvoering en human relations 
63 R.J. Hacon  Kadertraining 
64 Leonard R. Sayles  De taak van de leider in de onderneming 
65 Saul William Gellerman  Het bedrijf: mensen en winst 
66 T. Lupton  Op het werk 
67 John M. Myer  Het financiële verslag 
68 John Fayerweather  Internationale marketing 
69 E.H. Schein  Organisatiepsychologie 
70 R.A. Johnson e.a. Systeemmanagement
71 M.J. Moroney  Feiten uit cijfers 
72 J.F. Magee  Produktieplanning en voorraadbeheer 
73 Elliot Jaques  Veranderend bedrijfsklimaat
74 S. van der Laan  De militaire organisatie 
75 Melvin Anshen e.a.  Management en onderneming in 1985 
76 Herbert W. Franke  Manipuleren van mensen: de werking van de reclamepsychologie 
77 Paul Pigors  Doeltreffende communicatie 
78 T.G. Rose en D.E. Farr  Bestuursinformatie voor topmanagement 
79 A. Seret  Public relations, plaats en taak 
80 H. Reinoud  Een halve eeuw postcheque- en girodienst 
81 Carl Heyel  Prestatiebeoordeling: methoden en technieken 
82 P.I. Slee Smith  Industriële reclame en marketing 
83 M.H.K. van der Graaf  Psychologische aspecten van het bedrijfsleven 
84 Harold Phillip Zelko e.a.  Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep 
85 Chris Argyris  Intermenselijke verhouding en organisatorisch rendement 
86 Harry N. Kuesel  Afsluittechnieken in de verkoop 
87 P. van Berkel e.a.  Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid 
88 Hans F. Bobawetzky  Kosten en opbrengst in de reclame 
89 Robert R. Blake, J.S. Mouton  Leiderschapspatronen 
90 Günther Böddeker  Schaalvergroting in het bedrijfsleven 
91 Elmer V. Grillo  Efficiënt beheer van het kantoor 
92 P.J.H. Baily  Inkooppolitiek en voorraadbeheer 
93 Thomas F. Staton  Instructiemethoden 
94 William J. Gore  Besluitvorming: analyse en modelvorming 
95 Ernest Sackville Turner  Boeren, burgers en buitenlui!: ontstaan en geschiedenis van de reclame 
96 Raymond F. Valentine  Prestatienormen en leidinggeven 
97 E.B. Weiss  Moderne verkoopmethoden 
98 C.J. van Ham e.a.  Planning en besturing in de praktijk 
99 H. Martyn  Internationaal zakendoen 
100 F. Hartog  Onze welvaartsstaat: een economische analyse 
101 W. Braun-Feldweg Industriële vormgeving
102 Ad W.M. Teulings  Samenspel van managers en specialisten 
103 Hendrik Thierry Jr  Arbeidsinstelling en prestatiebeloning 
104 H.J.M. Lombaers e.a.  Operationele research in Nederland 
105 Joseph W. McGuire  Ondernemen en beslissen 
106 Heinz Dirks  Het probleem van de opvolging 
107 Albert Battersby  Wiskunde in de bedrijfsvoering 
108 Ray E. Brown  Oordeelvorming in het leidinggeven 
109 Alex George Fred Lindeijer  Vennootschapsbelasting: de nieuwe wetgeving 
110 Lester Robert Bittel  De uitzonderingsregel in het bedrijfsbeleid 
111 A. Tack  Marketing en verkoop 
112 M.T.G. Meulenberg  Inleiding tot de marktkunde 
113 Paul Blumberg Democratie in het bedrijfsleven: sociologie van de medezeggenschap
114  Paul E. Green  Manager en marktonderzoek 
115  Albert Battersby  Verkoopprognose 
116  Harold P. Zelko  Moderne vergadertechnieken 
117  John Sizer  Kosteninformatie in het bedrijfsleven 
118  B.H. Solnik  Lineair programmeren voor de praktijk 
119  Thomas S. Robertson  Consumentengedrag 
120  Rolf Leicher ??? Beter en goedkoper telefoneren 
121 M.A. Utton Industriële concentratie
122 Robert R. Blake  Analyse van het verkoopgesprek 
123 Patrick McAnally Economie van de distribuerende handel