Prisma Compendia

                                                                                        
T. Willemze  Algemene muziekleer 
2 W.J.A. Schouten  Astronomie 
D.W. Oort en G.H. Meijer  Algemene rekenkunde 
H.P.H. Jansen  Algemene geschiedenis der Middeleeuwen 
C. van der Linden  Goniometrie en trigonometrie 
G.L.S. Shackle  Economie 
C. van der Linden  Analytische meetkunde 
G.J.M. Bartelink  Geschiedenis van de klassieke letterkunde 
Kenneth Harrison  Biochemie 
10  J.H. van der Hoeven  Planimetrie 
11  John F. Hahn  Algemene psychologie 
12  W.A. Hendrikx, W.IJ. Zandstra  Fysica 1 
13  Earl J. Waters  Radiotechniek 
14  W.G.J. van Ruth  Stereometrie 
15  Leona E. Tyler  De psychologische test 
16  Th.M.E. Liket  Differentiaal- en integraalrekening 
17  P. Gregorius  Sociologie van de niet-Westerse volken: Verwantschap en huwelijk 
18  John E. Allen  Aërodynamica 
19  H.P.H. Jansen  Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden 
20  Neil J. Smelser  Sociologie van het economisch leven 
21  Richard Tyler  Metafysica 
22  W.E. Lambert en W.W. Lambert  Sociale Psychologie 
23  Jerome Spar  Aarde, zee, lucht 
24  W.E. Moore  Sociale Verandering 
25  P. Gregorius  Sociologie van de niet-Westerse volken Individu en gemeenschap 
26  G. Koller en F. Anders  Zoölogie 
27  E.J.S. Witsen  Geschiedenis van de Europese beeldhouwkunst 
28  S.A. Nednick  Psychologie van het leren 
29  Theo Willemze  Muziekinstrumenten 
30  Paul H. Mussen  De psychologische ontwikkeling van het kind 
31  Amitai Etzioni  De moderne organisatie 
32  Peter Charpentier  Fototechniek 
33  W. Stanley Jevons   Logica 
34  Richard T. Gill en W Geerling  Economische ontwikkeling
35  William J. Goode  Sociologie van het gezin 
36  A.E. Schouten  Plastics 
37  J.E. Hochberg  Psychologie van de waarneming 
38  Alex Inkeles  Beginselen van de sociologie 
39  James S. Duesenberry   Geld en krediet 
40  Edward J. Murray  Motivatie en emotie 
41  Robert Dorfman  Prijstheorie 
42  Richard S. Lazarus  Persoonlijkheidsvorming 
43  Peter B. Kenen  Internationale economie 
44  Jack Bucknell  Klimatologie 
45  George E Witter  Wiskunde: een inleiding tot de axiomastelsels 
46  Ray Hyman  Het psychologisch onderzoek 
47  Virgil C. Aldrich  Filosofie van de kunst 
48  Ernest Llewellyn Woodward  Geschiedenis van Engeland 
49  Gerrit Hendrik Meijer  Algebra 
50  Julian B. Rotter  Klinische psychologie 
51  Victor A. MacKusick  Genetica van de mens 
52 C. van der Linden   Handelsrekenen en financiële rekenkunde  
53  Willem Noomen  Franse letterkunde 
54  Conrad G. Mueller  Psychologie van de zintuigen 
55  Marcel Deschoux  Ethiek 
56 E.J. Lemmon Moderne logica
57  Thomas F. O'Dea  Godsdienstsociologie 
58  R.M. Chisholm  Kennistheorie 
59  John Leonard Jinks  Extrachromosomale erfelijkheid 
60  J.M. Irvine  De grondslagen van de moderne natuurkunde 
61 T.A. Birrell  Engelse Letterkunde 
62  Fritz Martini  Duitse Letterkunde deel 1 
63  Fritz Martini  Duitse Letterkunde deel 2 
64  Jan Otto Marius Broek  Sociale geografie 
65  Albert Kircidel Cohen  Sociologie van het afwijkend gedrag 
66  Franklin William Stahl  Het mechanisme van de erfelijkheid 
67  Donald Albert Coult  Moleculen en cellen 
68  Alexander Elkes e.a.  Psychiatrisch vademecum 
69  Philp Teitelbaum Fysiologische psychologie 
70  G. Grossman  Economische stelsels 
71  M.F. Grundon  Organische chemie 
72  W.G. Bickley en R.S.H.G. Thompson  Matrixalgebra 
73  D.G. Cooper  Het periodiek systeem 
74  R.S. Cahn Chemische nomenclatuur 
75  J.S. Witsen Elias  Geschiedenis van de Europese schilderkunst